Strážca nákladov je mobilný

11.06.2013

Pre jednoduchšie kontrolovanie cien sme pre Vás pripravili mobilnú aplikácia určenú pre Android.

Viac info


Posunuli sme hranice

30.05.2013

Dnes sme našim klientom ušetrili 325.000,00 EUR (9.790.950,00 SKK) prostredníctvom služby wayup > aukcie na komodite cukor.

Viac info


Ušetrili sme už 29.182,16 EUR

31.12.2012

V roku 2012 sme našim klientom prostredníctvom elektronickych aukcií ušetrili 29.182,16 EUR (879.141,75 SKK)

Viac info


Už sme pomohli ušetriť:

354.182,16 EUR (10.670.091,75 SKK)

wayup > aukcie > postup a priebeh

Elektronické aukcie sú určené výhradne aktívnym členom systému wayup, bez rozdielu na typ aktívneho balíka služieb.

 1. Zaregistrujte sa (pre registráciu je nutné uviesť registračný kód obchodného zástupcu, ktorý Vám systém wayup odporučil, ak tento kód nemáte môžete kontaktovať priamo našu spoločnosť)
 2. Zaplatťe registračný poplatok za Vami zvolený ľubovoľný balíček služieb wayup
 3. Oboznámte sa a podpíšte mandátnu zmluvu pre realizáciu elektronickej aukcie určenú pre Vami zvolenú komoditu alebo službu, ktorú Vám doručí náš obchodný zástupca.
 4. Pripravte všetky potrebné doklady pre stanovenie aktálneho ročného objemu odoberanej komodity, tak v merných jednotkách ako aj v €. Ďalej podmienky odstúpenia od zmluvy - viazanosť, výpovedná lehota, prípadné ďalšie faktory
  1. Komodita elektrina
   1. Ročné vyúčtovanie (minimálne za obdobie 12 mesiacov) alebo 12 posledných faktúr za túto komoditu. (Slúži pre stanovenie aktuálneho ročného objemu odberu danej komodity a ceny, za ktorú danú komoditu odoberáte)
   2. Platnú zmluvu s Vašim aktuálnym dodávateľom vrátane dodatkov. (Slúži pre stanovenie aktuálnej ceny, za ktorú danú komoditu odoberáte a dátum do kedy je Vaša zmluva platná, čiže od akého dátumu môžete zmeniť dodávateľa)
   3. Aktuálne akčné ponuky oficiálne adresované Vašej spoločnosti. (Slúži pre stanovenie minimálnej ceny za ktorú danú komoditu môžete odoberať)
   4. V prípade, že máte prípojku vysokého napätia je nutné doložiť aj odberový diagram, ktorý Vám na požiadanie vytvorí Váš aktuálny dodávateľ
   5. Prípadné ďalšie informácie ovplyvňujúce: dátum do kedy je Vaša zmluva platná, čiže od akého dátumu môžete zmeniť dodávateľa, Vašu minimálnu možnú cenu a podmienky za akých môžete aktuálnu zmluvu ukončiť po a pred uplynutím výpovednej lehoty
  2. Komodita plyn
   1. Ročné vyúčtovanie (minimálne za obdobie 12 mesiacov) alebo 12 posledných faktúr za túto komoditu. (Slúži pre stanovenie aktuálneho ročného objemu odberu danej komodity a ceny, za ktorú danú komoditu odoberáte)
   2. Platnú zmluvu s Vašim aktuálnym dodávateľom vrátane dodatkov. (Slúži pre stanovenie aktuálnej ceny, za ktorú danú komoditu odoberáte a dátum do kedy je Vaša zmluva platná, čiže od akého dátumu môžete zmeniť dodávateľa)
   3. Aktuálne akčné ponuky oficiálne adresované Vašej spoločnosti. (Slúži pre stanovenie minimálnej ceny za ktorú danú komoditu môžete odoberať)
   4. Prípadné ďalšie informácie ovplyvňujúce: dátum do kedy je Vaša zmluva platná, čiže od akého dátumu môžete zmeniť dodávateľa, Vašu minimálnu možnú cenu a podmienky za akých môžete aktuálnu zmluvu ukončiť po a pred uplynutím výpovednej lehoty
 5. Dokumenty z bodu 4 doručte do spoločnosti wayup aukcie, spol. s r.o. buď skopírované prostredníctvom obchodného zástupcu alebo nascanované priamo na adresu elektronickej pošty podatelna@wayupaukcie.sk
 6. Do 2 pracovných dní od doručenia, dostanete potvrdenie prijatia dokumentov a stanovisko k ich kompletnosti. V prípade, že budete vyzvaný k doplneniu dokladov, uskutočnite ich dodatočné zaslanie prosim v čo najkratšom čase nakoľko bez kompletnej dokumentácie nie je možné zaradiť Vašu spoločnosť do aukcie.
 7. Po kompletizácii potrebnej dokumentácie budte informovaný o predbežnom a následne o reálnom termíne aukcie.
 8. Aukcia
  1. Na Vami uvedený e-mail budú zaslané prístupové údaje a presný dátum a čas uskutočnenia súťažného kola aukcie.
  2. Jeden týždeň pred uskutočnením súťažného kola prebieha t.z. zadávacie kolo počas ktorého potenciálny dodávatelia zadávajú predbežné ponuky.
  3. Súťažné kolo prebieha 15 minút, pričom sa predlžuje o 2 minúty od posledného odhodenia. Pre odhodenie je stanovená miminálna hranica odhodenia, teda zníženia aktuálnej ceny.
  4. Po úspešnom ukončení aukcie, je vytvorený elektronický oddtačok aukčenej siene, ktorý slúži na stanovenie výťazných ponúk
  5. Následne po administratívnych úkonoch spojených s vyhodnotením aukcie Vám budú oficiálne doručené výsledky s odporúčaním nového dodávateľa a jeho kontaktými údajmi
  6. V krátkom čase Vás bude kontaktovať nový dodávateľ
 9. Poplatky
  1. Registrácia do aukcie je bezplatná pre všetkých aktívnych členov systému wayup
  2. Organizácia a realizácia aukcie je bezplatná.
  3. Za úspešné uskutočnenie aukcie, a teda za dosiahnutie úspory pre Vašu spoločnosť, účtuje spoločnosť wayup aukcie, spol. s r.o. poplatok podľa výšky dosiahnutej úspory formou faktúry. (V prípade, že aukcia nebola pre Vás úspešná, a teda Vám nepriniesla žiadnu úsporu, nevzniká ani nárok na našu províziu)