Strážca nákladov je mobilný

11.06.2013

Pre jednoduchšie kontrolovanie cien sme pre Vás pripravili mobilnú aplikácia určenú pre Android.

Viac info


Posunuli sme hranice

30.05.2013

Dnes sme našim klientom ušetrili 325.000,00 EUR (9.790.950,00 SKK) prostredníctvom služby wayup > aukcie na komodite cukor.

Viac info


Ušetrili sme už 29.182,16 EUR

31.12.2012

V roku 2012 sme našim klientom prostredníctvom elektronickych aukcií ušetrili 29.182,16 EUR (879.141,75 SKK)

Viac info


Už sme pomohli ušetriť:

354.182,16 EUR (10.670.091,75 SKK)

Elektronické aukcie na komodity a služby

S cieľom rozšírenia portfólia služieb určených na optimalizáciu nákladov sme založili 08.08.2012 dcérsku spoločnosť wayup aukcie, spol. s r.o.

Hlavnou činnosťou tejto spoločnosti je organizovanie elektronických aukcií na komodity a služby pre klientov agregovaných prostredníctvom systému wayup.Elektronické aukcie sú určené výhradne aktívnym členom systému wayup, bez rozdielu na typ aktívneho balíka služieb.

Realizátorom elektronických aukcií je renomovaný aukčný dom eCentre, ktorá od svojho vzniku 12.05.2004 organizuje elektronické aukcie pre súkromný a verejný sektor v Českej republike.

18.09.2012 jeden a pól mesiaca po vzniku wayup aukcie, spol. s r.o.,bola úspešne zrealizovalovaná prvá elektronická aukcia organizovaná našou spoločnosťou na komodity plyn. Priemerná úspora predstavovala 26,7%.

O výsledku tejto aukcie a ďalších aukcií Vás budeme priebežne informovať v sekcii Aukcie > Referencie.

Detailné informácie o postupe registrácie do elektronickej aukcie a jej samotnom priebehu sme pre Vás pripravili v sekcii Aukcie > Postup a priebeh.

V prípade, že ste sa rozhodli zúčastniť sa elektronickej aukcie, kontaktujte svojho obchodného zástupcu, ktorý Vás zaregistroval do systému wayup, prípadne nás priamo kontaktujte.

Výhody

 1. Nenáročnosť
  1. Stačí dodať iba potrebné dokumenty o zvyšok sa postaráme my
 2. Rýchlosť
  1. Do jedného mesiaca od dodania podkladov budete poznať výsledok aukcie
 3. Efektívnosť
  1. Vďaka agregácii, čiže virtuálnemu spojeniu viacerých odberateľov, získate výhodnejšie podmienky než keby organizovala výberové konanie Vaša spoločnosť
  2. Nulové vstupné náklady
  3. Náklady spojené s organizáciou aukcie sú priamo úmerné ušetrenej čiastke a predstavujú iba čiastkový podiel. Ich vynaloženie je viazané na dosiahnutie výsledku, čiže úspory
 4. Zaručený výsledok 
  1. Už v zadávacom kole dosiahnete cenu nižšiu, než je Vaša aktuálna cena
  2. Vzhľadom na spôsob určovania provízie pre vykonávateľa, je jasný spoločný cieľ dosiahnutia čo najnižšej ceny
 5. Transparentnosť / dôveryhodnosť
  1. Celý prebieh môžete sledovať OnLine
  2. Výsledkom aukcie je zníženie Vašej aktuálnej ceny bez akýchkoľvek skrytých poplatkov a "prekvapení"
 6. Kvalita
  1. Certifikovaná kvalita a bezpečnosť
 7. Skúsenosti / referencie
  1. Viac ako 8 rokov skúseností v obore
  2. Viac ako 32 milónov € ušetrených prostredníctvom aukcií